Een fibershed is een textiel community, van mensen, die met elkaar voorzien in de textiel voor een bepaalde regio. Er wordt vanuit gegaan, dat alle natuurlijke bronnen die nodig zijn om textiel te maken, in de regio kunnen worden gevonden. Om de textiel te maken wordt gebruik gemaakt van plantaardige vezels, vezels van dierlijke oorsprong, natuurlijke verstoffen, die voorkomen in de regio en daarnaast diensten en vakmanschap van mensen, bedrijven en organisaties uit de regio....

Fibershed de Lage landen, wil graag in navolging van- en in samenwerking met- Fibershed California, een textiel community vormen in Nederland en Belgie. Om dit te realiseren is het nodig, dat er enerzijds mensen zijn, die kleding dragen en textiel gebruiken, die geheel lokaal is gerealiseerd. Anderzijds is het nodig, dat er mensen, bedrijven en organisaties, zijn die vezels, verstoffen en eindproducten maken of die diensten aanbieden, waardoor lokaal geproduceerde textiel mogelijk wordt.

Fibershed de Lage landen heeft vooral tot doel, om mensen hierin bij elkaar te brengen, zodat vraag en aanbod op elkaar kan worden afgestemd. Om dit te realiseren kan ieder, die een vraag of aanbod heeft, met betrekking tot lokaal geproduceerde textiel, zich gratis Inschrijven op de website.

In onderstaande inspirerende filmpjes, verteld Rebecca Burgess meer over het gedachtegoed achter de Fibershed. Rebecca is de initiatiefnemer van Fibershed California.

Wat is een fibershed?

Inspiratie van Rebecca

One year, one outfit